Suurettevõtte energiaaudit

Suurettevõtele pakume seadusega nõutud 4-aastase intervalliga energiaauditit, mis hõlmab energiakasutuse arengustsenaariumeid. Energiaauditeid kontrollib Tehnilise Järelevalve Amet.

Võta ühendust
+50

energiaauditit keskmiselt 5 meetmega

5%

keskmine säästupotentsiaal kogu tarbimisest

5 a

meetmete keskmine tasuvusaeg

1315

tCO2/a keskmiselt madalam jalajälg

Teenuse kirjeldus

Mis on suurettevõtte energiaaudit?

Mis on suurettevõtte energiaaudit?

Suurettevõtte energiaaudit võtab kokku ettevõtte energiakasutuse, annab hinnangu protsesside ja taristu olukorrale ning pakub välja stsenaariumid olukorra parendamiseks. Suurettevõtte energiaauditi koostamine on kohustuslik, kui ettevõtte töötajate arv ületab 250 või kui ettevõtte bilansimaht ületab 43 miljonit ja käive 50 miljonit eurot. Valminud auditite info edastatakse Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve Ametile (TTJA).

Suurettevõtted, millel on rakendatud keskkonna- või energiajuhtimissüsteem (ISO 14001, ISO 50001, EMAS sertifikaat), võivad täismahulise energiaauditi asemel iga nelja aasta tagant esitada energiatarbimise lühikokkuvõte.

Auditi peab allkirjastama energiatõhususe spetsialist, tase 7, aga kui ettevõtte summaarne soojuslik installeeritud võimsus ületab 1 MW või aastane summaarne energiatarve ületab 5000 MWh, peab auditi allkirjastama volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8. Energex Energy Experts OÜ juhtaudiitor, Leo Rummel, on volitatud energiatõhususe spetsialist tase 8 ehk omame pädevust auditeerida ettevõtteid sõltumata nende suurusest ja energiatarbest.

Auditi koostamise protsess:

Auditi koostamise protsess:
  • Infopäringu saatmine ettevõttesse;
  • Info esmane analüüs;
  • Ettevõtte külastus – hetkeolukorra kaardistamine ning võimalike energiasäästumeetmete arutelu;
  • Saadetud info ja külastuse baasil auditi koostamine;
  • Auditi ja elektroonilise lisa täitmine TTJA süsteemis.

Meie kogemus

Meie kogemus

Oleme koostanud väga erineva profiiliga ettevõttete auditeid – tööstus, haiglad, meedia. Üritame ettevõtte jaoks koostamise protsessi teha võimalikult mugavaks.

Energexi meeskonnas on mitmeid erineva valdkonna eksperte – sh soojusenergeetika, keskkond, automatiseerimine ja tööstusprotsessid, nii saame pakkuda paindlikku ja täisväärtuslikku teenust. Pingutame selle nimel, et Eesti ettevõtted oleks jätkusuutlikud, efektiivsed ning kasutaks parimaid teadmisi energiakokkuhoiu saavutamiseks.

Keskmine energiaaudit

Keskmine energiaaudit

Meie kogemusel keskmisele ettevõttele koostatakse 5 energiasäästumeedet, mille energiasäästu potentsiaal on 5% kogu ettevõtte tarbimisest ehk 1265 MWh/a ning ettevõtte süsiniku jalajälg väheneb 1315 tonni võrra.

Meie suurettevõttetest kliendid

Üle 250 organisatsiooni era- ja avalikust sektorist on Energexiga koostööd teinud.

Puidutööstus

Toidutööstus

Metallitööstus

Keemiatööstus

Tervis

Finants

Jaemüük

Mootorsõidukid

Meedia

Vaata veel

Too oma projekt meile!

Meie multidisiplinaarne tiim on valmis pähkleid purema.