Toetuste taotlemine

Meiega leiad oma projektidele kõige sobivama toetusmeetme, kus me haldame taotlustest aruandluseni kõiki protsesse. Edaspidi hoiame Teid kursis uute toetusmeetmega.

+100

koostatud toetustaotlust

+40 M€

edukalt taotletud toetuse maht

100%

edukus ressursitõhususe, digipöörde ja varustuskindluse projektides

Teenuse kirjeldus

Meie kogemus

Meie kogemus

Meie meeskonnal on laiapõhjaline kogemus eri projektide ja toetusmeetmetega. Oleme 8 aasta jooksul taotlenud toetust erinevatest toetusmeetmest ja taganud kaasrahastuse üle 40 miljoni euro ulatuses. Kogu taotlemisprotsessi meile usaldamine suurendab märkimisväärselt toetuse saamise tõenäosust ning säästab Teie aega ja muid ressursse.

Milline on meie protsess?

Milline on meie protsess?

Pakume Teile terviklikku lahendust alates taotluse eelduseks olevate dokumentide koostamisest kuni hangete läbiviimiseni.

 • Oleme kursis suure hulga avatud ja planeeritavate siseriiklike toetusmeetmetega ning aitame leida Teie projektile optimaalseima rahastamisallika.
 • Valmistame ette kõik taotlemiseks vajalikud materjalid ja dokumendid, sh finantsprognoosid, muud analüüsid ja projektiplaanid.
 • Haldame Teie nimel kogu taotlemisprotsessi ning proovime Teie aega võimalikult vähe kulutada.
 • Suhtleme pidevalt rakendusüksustega ja ministeeriumitega ning hoiame Teid kursis kõikide arengutega.
 • Lisaks loetletud tegevustele kuuluvad toetuste taotluste sisu hulka ka muud kaasnevad tegevused, mis on toetuse taotlemise eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja kuuluvad olemuslikult töö juurde.
 • Pärast toetuse saamist võtame enda peale ka ostu- või hankeprotsessi läbiviimise ning sellega seotud aruandluse, tagades toetuse väljamaksmise kogu ulatuses. Sellega väldime korrektsioonide rakendumist.
 • Edaspidi hoiame Teid kursis ka kõikide uute Teile sobivate toetusmeetmega.

 

Mis on meie konkurentsieelis?

Mis on meie konkurentsieelis?

Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis:

 • tagab sisulise arusaamise projektist, millele toetust taotletakse.
 • vähendab kliendi enda töö panustamist toetuse taotlemisesse.
 • lühendab taotlemisele kuluvat aega.
 • suurendab toetuse saamise tõenäosust!

 

Milline on meie ideaalne protsess?

Milline on meie ideaalne protsess?

Meie eesmärk on toetuste taotlemisel oma klientide aega võimalikult vähe kulutada ja võimaldada neil tegeleda oma põhitegevusega, seega ootame, et meie klient:

 1. allkirjastab lepingu ning tasub arved.
 2. vastab meie infopäringule.
 3. leiab rahalised vahendid investeeringu teostamiseks.

 

Meie kliendid

Üle 250 organisatsiooni era- ja avalikust sektorist on Energexiga koostööd teinud.

Puidutööstus

Toiduainete tööstus

Metallitööstus

Trükitööstus

Plastitööstus

Keemiatööstus

Paberitööstus

Mööblitööstus

Mäetööstus

Elektroonikatööstus

Ehitus

Tekstiilitööstus

Vaata veel

Too oma projekt meile!

Meie multidisiplinaarne tiim on valmis pähkleid purema.