Siit lehelt leiad rohe- ja digipöörde projektide superstaarid

Olgu projekt suur või väike, meie erapooletu spetsialistide tiim teostab selle algusest lõpuni täieliku pühendumusega.

Tutvu teenustega

Energexi usaldab üle 200 organisatsiooni üle Eesti, sealhulgas

Meiega on kõik võimalik!

Energexi mitmekülgses tiimis on kõik vajalikud kompetentsid – insenerist juristini. Aitame ettevõtet kõigis projekti sammudes ja esindame ametlikult vajalikes toimingutes.

1

Võta meiega telefoni või emaili teel ühendust.

2

Täpsustame projekti mahu ja detailid.

3

Saadame esmase hinnapakkumise.

4

Paneme paika projekti kava ja allkirjastame lepingu.

5

Asume tööle ja anname kokkulepitud ajaks projekti üle.

Teenused

Enne projekti juurde asumist räägime koos läbi turul olevad võimalused ning leiame lähtuvalt Teie vajadustest parima lahenduse. Tänaseks oleme koostööd teinud rohkem kui 250 organisatsiooniga era- ja avalikust sektorist.

Auditid

Auditid

Energia- ja ressursiaudit

Energia- ja ressursiauditiga võimaldame tööstusettevõtetel taotleda kuni 1 miljoni euro suuruseid toetusi energiasäästu ja ressursikasutuse optimeerimiseks.
Loe lähemalt

Suurettevõtte energiaaudit

Suurettevõtele pakume seadusega nõutud 4-aastase intervalliga energiaauditit, mis hõlmab energiakasutuse arengustsenaariumeid, mida kontrollib Tehnilise Järelevalve Amet.
Loe lähemalt

Roheaudit

Roheaudit kaardistab tööstusettevõtte tootmisprotsessi rohevõimekuse ning koostab teekaardi ringmajandusele üleminekuks prioriteetsed tegevusi, mida toetatakse kuni 200 tuhande euroga.
Loe lähemalt

Digitaliseerimise teekaart

Digitaliseerimise teekaart võimaldab tööstusettevõttel saavutada lisandväärtuse kasvu ning taotleda kuni 300 tuhande euro suuruseid toetusi automatiseerimise ja digitaliseerimise projektidele.
Loe lähemalt

Toetused

Toetused

Toetuste taotlemine

Meiega leiad oma projektidele kõige sobivama toetusmeetme, kus me haldame taotlustest aruandluseni kõiki protsesse. Edaspidi hoiame Teid kursis uute toetusmeetmega.
Loe lähemalt

DNSH ehk „ei kahjusta oluliselt“ analüüs

Mõjuhindamisega tuvastatakse, kuidas investeeringu tegevus panustaks keskkonnaeesmärkidesse, kuid ei kahjustaks teisi keskkonnaeesmärke.
Loe lähemalt

Hanked

Hoolitseme, et toetatud investeeringu hankimine, vastuvõtmine ja aruandlus kulgeks Riigihangete seaduste üldpõhimõtete ja struktuuriüksuste reeglite järgi.
Loe lähemalt

Analüüsid

Analüüsid

Analüüsid

Teostame arendus- ja uurimustöid, et aidata lahendada mitmetahulisi küsimusi ja välja töötada jätkusuutlikke lahendusi, mis aitavad saavutada seatud eesmärke pidevalt muutuvas keskkonnas.
Loe lähemalt

Arengukavad ja strateegiad

Me koostame soovitud arenguvõimaluste ja tehnilise teostatavuse tegevuskava, mis aitab langetada otsuseid selle kohta, kas ja kuidas on kõige otstarbekam ning jätkusuutlikum jätkata.
Loe lähemalt

ESG

Analüüsime kohalike ettevõtete tegevust, keskendudes nende keskkonnaalasele mõjule ja jätkusuutlikkusele ning uurime investeeringute sotsiaalset ja juhtimisalast mõju, tagades seeläbi nende tegevuste laiemat kasu kõigile huvigruppidele.
Loe lähemalt

Meie kliendid

Üle 250 organisatsiooni era- ja avalikust sektorist on Energexiga koostööd teinud.

Puidutööstus

Toiduainete tööstus

Metallitööstus

Trükitööstus

Plastitööstus

Keemiatööstus

Paberitööstus

Mööblitööstus

Mäetööstus

Elektroonikatööstus

Ehitus

Tekstiilitööstus

Väärtused

Erapooletus

JUHINDUME MEIE KLIENTIDE HUVIDEST

Meie meeskond koosneb sõltumatutest ekspertidest, kes on pühendunud kvaliteetsele tööle. Oleme taganud, et meie töö ei ole mõjutatud auditeeritavate ettevõtete omanike, juhtkonna või kasutatavate seadmete tootjatega seotud huvidega. Samuti kinnitame, et meie audiitortiim ei esinda ühegi projekti raames soovitatavate seadmete tootjate, tarnijate või hooldajate huve.
Hoolime keskkonast

PANUSTAME JALAJÄLJE VÄHENDAMISSE

Panustame keskkonnasõbraliku energia tootmisele, vähendades jalajälge. Suurendame taastuvenergia osakaalu, investeerime uuendustesse ja julgustame kliente säästma. Otsime pidevalt rohelisi lahendusi ning astume samme keskkonnasõbraliku tuleviku suunas. Panustame keskkonnasõbraliku energia tootmisele, vähendades jalajälge. Suurendame taastuvenergia osakaalu, investeerime uuendustesse ja julgustame kliente säästma. Otsime pidevalt rohelisi lahendusi ning astume samme keskkonnasõbraliku tuleviku suunas.
Teeme projekte südamega

ANNAME ENDAST 100%

Meie ettevõtte südameks on meie töötajate pühendumus. Iga projekt on meile enamat kui lihtsalt ülesanne - see on võimalus näidata oma oskus ja loovust. Me ei tee kompromisse kvaliteedis, sest usume, et ainult täieliku pühendumusega saavutame parimad tulemused. Meie klientide rahulolu ja projektide edukus on meie jaoks esmatähtsad, ning me anname endast alati 100%, et ületada ootusi ja luua midagi erakordset.
Läbipaistev koostöö

USALDUSVÄÄRSUS

Me väärtustame avatud suhtlust ja ausust kõigis oma tegevustes. Meie eesmärk on luua tugevad ja kestvad suhted klientidega, pakkudes neile usaldust ja selget teavet igal sammul. Meie läbipaistev tööprotsess tagab, et kõik osapooled on kursis projektide kulgemisega, mis omakorda kindlustab ühise eesmärgi saavutamise.
Teeme koos head

PANUSTAME KOGUKONDA

Oleme võtnud endale südameasjaks annetada igal aastal 1% kasumist heategevusse. Lisaks toetame aktiivselt ka noorte huvitegevusi. Heategevuste valimisel osaleb terve meie tiim ja nii oleme enda tegevusaja algusest saadik panustanud ka haridusse, tervishoidu, loomadesse ning järelkasvu. Loe lähemalt, kuidas kogukonda toetame.

Too oma projekt meile!

Meie multidisiplinaarne tiim on valmis pähkleid purema.