Rohe- ja digipöörde projektid
ühelt spetsialistide
tiimilt

Usume, et igas projektis ja töös tuleb leida enda jaoks üles see, kuidas see ümbritsevat maailma paremaks muudab. See on see, mis meid inspireerib ja tagant lükkab.

Võta ühendust
245+

projekti era- ja avaliku sektori kliendiga

49 M€

eest toetusi projektidele

99%

edu projektide taotlemisel

4.9/5

kliendirahulolu

Teenused

Enne projekti juurde asumist räägime koos läbi turul olevad võimalused ning leiame lähtuvalt Teie vajadustest parima lahenduse. Tänaseks oleme koostööd teinud rohkem kui 250 organisatsiooniga era- ja avalikust sektorist.

Auditid

Auditid

Energia- ja ressursiaudit

Energia- ja ressursiauditiga võimaldame tööstusettevõtetel taotleda kuni 1 miljoni euro suuruseid toetusi energiasäästu ja ressursikasutuse optimeerimiseks.
Loe lähemalt

Suurettevõtte energiaaudit

Suurettevõtele pakume seadusega nõutud 4-aastase intervalliga energiaauditit, mis hõlmab energiakasutuse arengustsenaariumeid, mida kontrollib Tehnilise Järelevalve Amet.
Loe lähemalt

Roheaudit

Roheaudit kaardistab tööstusettevõtte tootmisprotsessi rohevõimekuse ning koostab teekaardi ringmajandusele üleminekuks prioriteetsed tegevusi, mida toetatakse kuni 200 tuhande euroga.
Loe lähemalt

Digitaliseerimise teekaart

Digitaliseerimise teekaart võimaldab tööstusettevõttel saavutada lisandväärtuse kasvu ning taotleda kuni 300 tuhande euro suuruseid toetusi automatiseerimise ja digitaliseerimise projektidele.
Loe lähemalt

Toetused

Toetused

Toetuste taotlemine

Meiega leiad oma projektidele kõige sobivama toetusmeetme, kus me haldame taotlustest aruandluseni kõiki protsesse. Edaspidi hoiame Teid kursis uute toetusmeetmega.
Loe lähemalt

DNSH ehk „ei kahjusta oluliselt“ analüüs

Mõjuhindamisega tuvastatakse, kuidas investeeringu tegevus panustaks keskkonnaeesmärkidesse, kuid ei kahjustaks teisi keskkonnaeesmärke.
Loe lähemalt

Hanked

Hoolitseme, et toetatud investeeringu hankimine, vastuvõtmine ja aruandlus kulgeks Riigihangete seaduste üldpõhimõtete ja struktuuriüksuste reeglite järgi.
Loe lähemalt

Analüüsid

Analüüsid

Analüüsid

Teostame arendus- ja uurimustöid, et aidata lahendada mitmetahulisi küsimusi ja välja töötada jätkusuutlikke lahendusi, mis aitavad saavutada seatud eesmärke pidevalt muutuvas keskkonnas.
Loe lähemalt

Arengukavad ja strateegiad

Me koostame soovitud arenguvõimaluste ja tehnilise teostatavuse tegevuskava, mis aitab langetada otsuseid selle kohta, kas ja kuidas on kõige otstarbekam ning jätkusuutlikum jätkata.
Loe lähemalt

ESG

Analüüsime kohalike ettevõtete tegevust, keskendudes nende keskkonnaalasele mõjule ja jätkusuutlikkusele ning uurime investeeringute sotsiaalset ja juhtimisalast mõju, tagades seeläbi nende tegevuste laiemat kasu kõigile huvigruppidele.
Loe lähemalt

Meiega on kõik võimalik!

Energexi mitmekülgses tiimis on kõik vajalikud kompetentsid – insenerist juristini. Aitame ettevõtet kõigis projekti sammudes ja esindame ametlikult vajalikes toimingutes.

1

Võta meiega telefoni või emaili teel ühendust.

2

Täpsustame projekti mahu ja detailid.

3

Saadame esmase hinnapakkumise.

4

Paneme paika projekti kava ja allkirjastame lepingu.

5

Asume tööle ja anname kokkulepitud ajaks projekti üle.

Meie kliendid

Üle 250 organisatsiooni era- ja avalikust sektorist on Energexiga koostööd teinud.

Puidutööstus

Toiduainete tööstus

Metallitööstus

Trükitööstus

Plastitööstus

Keemiatööstus

Paberitööstus

Mööblitööstus

Mäetööstus

Elektroonikatööstus

Ehitus

Tekstiilitööstus

Edulood

Mõni projekt on eriliselt kõrge lennuga.

Too oma projekt meile!

Meie multidisiplinaarne tiim on valmis pähkleid purema.