Meist

Energexi eduloo taga seisab mitmekesine ja kogenud seltskond oma ala tippspetsialiste, kelle ühendavaks lüliks on mitte ainult pühendumine tipptasemel tööle, vaid ka sügav sõprus ning ühised huvid nii teadusmaailmas kui ka sellest kaugemal. Meie meeskond on nagu tihedalt põimunud võrgustik, kus koos tegutsevad eksperdid mitte ainult ei jaga teadmisi ja kogemusi, vaid loovad ka inspireeriva õhkkonna, kus igaüks saab oma panuse anda.

Tutvu teenustega

Meie lugu

Algus

Energexi lugu sai alguse 2015. aastal, kui soojusenergeetikainsener Leo hakkas koostama äriplaani konsultatsiooniettevõttele. Ta oli 2008. aastast Eesti Energias erinevatel ametikohtadel töötanud ja tundis, et antud ettevõte oli end tema jaoks ammendanud. 2016. aasta kevadel mainis Leo enda plaani soojusenergeetika tudengile Enarile. Ta oli Eesti Soojustehnikainseneride Seltsis, kus nad olid koos juhatuse liikmed, Leole enda terasuse poolest silma jäänud. Koos kaasati Enari kursusekaaslane Viljar, kellega Leol oli ka varasem positiivne kokkupuude Eesti Inseneride Liidu kodulehe koostamisest. Leo tutvustas neile enda äriplaani ja mõlemad olid entusiastlikult valmis selles kaasa lööma. 2. juunil 2016 sai Energex ametlikult registreeritud ja koos hakati aktiivselt müügitööd tegema. Juba 17. juunil sõlmiti esimene leping ning peagi lisandusid ka järgmised lepingud. Edasi järgnes ettevõtte pidev kasv, mis kestab siiani.

Missioon

Energexi missioon on aidata viia ellu rohe- ja digipööret.

Me aitame klientidel saavutada oma keskkonnaalased ja digitaliseerimise eesmärgid samal ajal, kui edendame tehnoloogilist protsessi.

Visioon

Energexi visioon on olla hinnatuim inseneri- ja juhtimiskonsultatsiooni kompetentsikeskus.

Me oleme pühendunud pikaajaliste suhete loomisele klientide ja partneritega, mis põhinevad usaldusel, professionaalsusel ja vastastikusel kasul.

Meie eksperdid

Energex on kasvanud ja laienenud, pakkudes oma klientidele kvaliteetseid ja innovaatilisi lahendusi energeetika, digitaliseerimise ja tootmistehnoloogia valdkonnas. Meie tiimis on oma ala eksperdid insenerist juristini.

Juhtkond

MÜÜGITIIM

ANALÜÜSITIIM

Markus Tamm

Protsessiinsener

Rander Süld

KVVJK ja protsessiinsener

Kristiina Angela Kelder

Energiatehnoloogia ekspert

Open modal

Liina Onga

Keskkonnatehnoloogia teadur

Katarina Kaleininkas

Tootmistehnoloogia ekspert

Open modal

DIGITIIM

TOETUSTE TIIM

Maarja Metstak

Finantsjuht, tiimijuht

Ilja Assafatov

Euroopa Liidu toetuste spetsialist

Open modal

HANGETE TIIM

Evelyn Kuusik

Hanke ja Euroopa Liidu toetuste ekspert

Open modal

Põnevad projektid ja hea seltskond ootavad sind!

Meie multidistsiplinaarne tiim on valmis pähkleid purema.

Saada oma CV

Hoolime oma töötajatest

Energexi edukus ja soe õhkkond on võimalik vaid tänu meie töötajatele.

Võimaldame paindlikku tööaega

Väärtustame era-ja tööelu tasakaalu

Tagame aja enesearenguks

Panustame töötaja tervisesse

Soodustame hariduse omandamist

Pakume põnevaid projekte

Meie inimesed ütlevad...

Ma liitusin Energexiga ajal, kui olin lõpetanud oma bakalaureuse ning alustasin magistriõpingutega. Protsessianalüütiku kohaga algas ka minu erialane karjäär. Tagasi vaadates mõistan, et mul vedas, sest mu esimene „päris“ töökoht oli niivõrd tore.

Energexis saadi suurepäraselt aru, milliseid ülesandeid mulle määrata nii töötulemuse kui ka arengu eesmärkidel. Küsimuste korral sain valdkonnapõhiselt ükskõik kelle poole pöörduda ning niimoodi sain juba varakult hea hoo sisse. Probleemide ja murede korral kuulas ettevõtte juhtkond mind tähelepanelikult ära. Selle tõttu ei põhjustanud mulle kooli kõrvalt töötamine kummaski kohas muret.

Tulevikus, ükskõik kuhu mu teed mind ka viivad, oskan soovida sarnast töökeskkonda nagu on Energexis, mille paindlikkust ma tööaja või -koha suhtes väga hindasin. Lisaks sain ma oma tööle alati ausat ja seejuures arendavat tagasisidet. Energexi inimesed on väga erinevat nägu ja neid inimesi innustatakse, austatakse ja hoitakse nii vaimselt kui füüsiliselt. Kolleegidega sai päris tihti nalja ning mõnega neist suhtlen siiamaani ja teistest on mul jäänud ainult head mälestused.

Tööülesanded varieeruvad ning variatsiooni sai endale päris hästi ka lisaks tekitada näiteks võttes osa meeskonnaürituste planeerimisest. Need olid väga erinevad: jalgrattamatkad, abstraktne maalimine, huvitavad restoranid või põgenemistoad. Minu poolt organiseeritud kohvitöötoa tulemusel tõusis ka meie kontori kohvikvaliteet, mis on ilmselt nüüd üks Tallinna parimatest. Minu jaoks oli piisvalt varieeruvust ka professionaalsemate tööülesannete puhul digitaliseerimise teekaartidest eri mudelite ja simulatsioonide koostamiseni. Mul on hea meel, et mulle määrati projekte vastavalt oma huvidele, kuid suunati ka arenema mulle uutes valdkondades.

Töötades oli mul tunne, et minu igapäevane vaev on suunatud mingi parema ja suurema eesmärgi edendamiseks. See on mulle oluline ning see soov sobis Energexiga küllaltki hästi, sest töö peamine eesmärk on tootmise efektiivistamine ning üle-Euroopalise rohepöörde ellu viimine. Väga tore oli saada ka projektide lõpus klientidelt isiklikke tänusõnu.

Energex oli üks tohutult tore koht, kus töötada. Energexi moodne lähenemine töökeskkonnale ja arengule andis ruumi vabalt hingata ning saavutada ausa tagasiside najal tulemusi, millest tunnen kasu oma ülejäänud elus. Aitäh!
Ott Salla
Protsessianalüütik

Töötajad räägivad

Meie panus kogukonda

Oleme aktiivsed kogukonna ehitajad ja sellesse panustajad. Iga aasta annetame 1% oma tulust meie töötajatele südamelähedastele valdkondadele. Aastate jooksul oleme toetanud kümneid heategevusorganisatsioone.

Sertifikaadid ja märgised

Meid toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus

Energexis teostati infoturbe alane hindamine, kasutades RIA poolt välja töötatud küberpöörde teekaardi metoodikat. Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega. Hindamise eesmärk oli toetada ettevõttet infoturbe taseme tõstmisel ning seeläbi vähendada tõenäosust, et ettevõtte langeb küberrünnaku ohvriks ning kannatab seeläbi rahalist kahju.

Meie juhtimissüsteem on ISO 9001 standardi vääriline

Energex omab ISO 9001 sertifikaati, kinnitades nende pühendumust kvaliteedijuhtimisele. Energex püüdleb pidevalt oma töötajate oskuste arendamise poole, et tagada meie teenuste parim kvaliteet ja klientide rahulolu. See rahvusvaheline standard tagab, et ettevõte järgib rangete protsesside ja pideva parandamise põhimõtteid, tagades toodete ja teenuste vastavuse klientide nõudmistele ja rahvusvahelistele standarditele. Sertifikaat on mitte ainult tõend usaldusväärsusest, vaid ka konkurentsieelis. Sertifitseerimise säilitamine nõuab järjepidevat pühendumust ja süstemaatilist kvaliteedijuhtimist. Energex püüdleb pidevalt oma töötajate oskuste arendamise poole, et tagada meie teenuste parim kvaliteet ja klientide rahulolu.

Põnevad projektid ja hea seltskond ootavad sind!

Saada oma CV