DNSH ehk „ei kahjusta oluliselt“ analüüs

Mõjuhindamisega tuvastatakse, et investeeringu tegevus panustaks keskkonnaeesmärkidesse, kuid ei kahjusta teisi keskkonnaeesmärke.

+50

DNSH mõjuanalüüsi

100%

korrektselt hinnatud

Teenuse kirjeldus

„Ei kahjusta oluliselt“ on uus läbiv põhimõte struktuurivahendite ning taaste- ja vastupidavusrahastu projektide elluviimisel.

Mis on DNSH ehk „ei kahjusta oluliselt“ analüüs?

Mis on DNSH ehk „ei kahjusta oluliselt“ analüüs?

„Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttega arvestamise eesmärgiks on vältida olulise kahju tekkimist keskkonnale tervikuna. Kui projekti puhul panustatakse ühte kuuest keskkonnaeesmärgist, siis on oluline veenduda, et see ei põhjusta olulist kahju ülejäänud eesmärkidele.

Milliseid valdkondi analüüsime?

Milliseid valdkondi analüüsime?

DNSH analüüsi käigus hindame projekti panust kogu elutsükli jooksul, et tagada selle positiivne mõju ja vältida negatiivsete tagajärgede tekkimist järgnevates tegevusetappides:

  • kliimamuutuste leevendamine;
  • kliimamuutustega kohanemine;
  • vee- ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse;
  • üleminek ringmajandusele;
  • saastuse vältimine ja tõrje;
  • elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine.

Miks on vaja DNSH analüüsi?

Miks on vaja DNSH analüüsi?

Ettevõtte rohepöörde tarbeks toetatakse investeeringuid, mis panustavad Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkidesse ja avaldavad olulist positiivset keskkonnamõju vastavalt Euroopa Liidu määrustele. Mõju hindamiseks on vaja koostada DNSH analüüs. Ühtlasi tuleb arvestada, et investeeringu mõju ei hinnata ainult investeeringu enda tegevuse põhjal, vaid arvesse võetakse kogu ettevõtte tegevusest tulenevat absoluutset mõju.

Mida teha kui projekti tegevusega ei saa välistada kahjulikku mõju?

Mida teha kui projekti tegevusega ei saa välistada kahjulikku mõju?

Tegevustega võib kaasneda ebaoluline kahjulik mõju, kuid seda tuleb leevendada täiendavate investeeringutega, mis annavad parema keskkonnaalase tulemuse ning mis seeläbi vastavad “ei kahjusta oluliselt” põhimõttele. Kui leevendavate lahenduste kasutuselevõtmisel ei saa endiselt olulist kahju välistada, siis ei saa taotletavat tegevust rahastada.

Kas keskkonnajuhtimissüsteemi standardid tagavad vastavuse?

Kas keskkonnajuhtimissüsteemi standardid tagavad vastavuse?

Sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001) standard lihtsustab ettevõtte mõju hindamist, kuid ei garanteeri, et toetusega teostatav investeering on kooskõlas “ei kahjusta oluliselt” põhimõtetega, sest tootmisprotsessi muutva investeeringuga kaasneb uus täiendav mõju ning seda tuleb eraldi hinnata.

Meie kogemus

Meie kogemus

DNSH mõjuhinnangu koostamine ei ole meile keeruline. Oleme koostanud üle 50 DNSH analüüsi erinevates töötleva tööstuse valdkondades, sealhulgas metalli-, puidu-, tekstiili-, toidu- ja mäetööstuses. Tänu sellele on meil laiapõhised teadmised ja kogemus.

Meie kliendid

Üle 250 organisatsiooni era- ja avalikust sektorist on Energexiga koostööd teinud.

Puidutööstus

Toiduainete tööstus

Metallitööstus

Trükitööstus

Plastitööstus

Keemiatööstus

Paberitööstus

Mööblitööstus

Mäetööstus

Elektroonikatööstus

Ehitus

Tekstiilitööstus

Vaata veel