Suurettevõtte energiaaudit

Tulenevalt 15.07.2016. a jõustunud Energiamajanduse korralduse seadusest (EnKS) peavad suurettevõtted, mis on esitanud tähtajaks lihtsustatud energiaauditi aruande, 2019. aasta 5. detsembriks ja seejärel iga 4 aasta tagant tellima konsultatsioonifirmalt ettevõtte energiaauditi, mis vastab majandus- ja taristuministri 22.12.2016 nr 76 määrusele Energiaauditi miinimumnõuded. Tööstusettevõtte puhul kinnitab energiaauditi tase 8 energiatõhususe spetsialist. Suurettevõte on ettevõte, mille kontsernis (sh rahvusvaheliselt) on rohkem kui 250 töötajat ning lisaks ettevõte, mille käive on üle 50 miljoni euro ja bilansimaht üle 43 miljoni euro. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostab regulaalselt nimekirja neile teadaolevatest suurettevõtetest, kuid sinna mitte kuulumine ei vabasta ettevõtet auditikohustusest, kui ta täidab kriteeriumid. Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib suurettevõtetel energiaauditi olemasolu. Loe lähemalt nõude kohta: https://www.mkm.ee/et/energiasaast/

Oleme täna koostamas suurettevõtte energiaauditeid juba mitmele ettevõttele ja riigile kuuluvale sihtasutusele.

Kui soovid oma ettevõttele tellida energiaauditit, kirjuta leo.rummel [at] energex.ee!