Roheaudit – tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetusmeede

Alates 2022. aasta sügisest saavad Eesti äriregistrisse kantud mäetööstuse ja töötleva tööstuse äriühingud taotleda EAS-i tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetust.

Meetmesse oodatakse rohevõimekuse kaardistamise ehk roheauditi projekte ja roheauditi põhjal koostatud teekaardist tulenevaid arendustegevuste projekte. Roheauditi koostamiseks antakse toetust kuni 70% või maksimaalselt 10 000 eurot ja arendustegevuste elluviimiseks kuni 70% või maksimaalselt 200 000 eurot. Omafinantseeringu määr on vähemalt 30% olenevalt abi liigist ja ettevõtte asukohast.

Teekaardi arendustegevuse elluviimise projekti eelduseks on määruse nõuetele vastav teekaart, mis sisaldab ringmajandusele üleminekuks prioriteetseid tegevusi ning DNSH ehk “ei kahjusta oluliselt” analüüsi. Arendustegevuse elluviimise projekt võib kesta kuni 18 kuud, kuid kõik tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.12.2025.

Toetust saab taotleda jooksvalt ja kogu vooru eelarve on peaaegu 9 000 000 eurot.

Toetust ei anta:

  • fossiilkütustega seotud tegevusele;
  • EL heitkogustega kauplemise süsteemi raames toimuvale tegevusele, kui HKG heide ei ole võrdlusastmest madalam;
  • prügilatega seotud tegevustele;
  • jäätmepõletustehastega seotud tegevustele;
  • jäätmete mehhaanilise-bioloogilise töötlemise jaamadega seotud tegevustele;
  • tegevusele, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda.

Võta ühendust ja küsi pakkumist aadressil info[at]energex.ee. Aitame Teile koostada roheauditeid ning taotleda toetusi investeeringutele sellest meetmest. Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis:

  • tagab sisulise arusaamise projektist, millele toetust taotletakse;
  • vähendab kliendi enda tööd;
  • lühendab kuluvat aega;
  • suurendab toetuse saamise tõenäosust!

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Täiendav informatsioon meetme kohta on leitav siit.