ESG

Mis on ESG?

ESG (inglise keeles Environmental, Social and Governance) on ettevõtte või organisatsiooni terviklik strateegia, mis hõlmab nii keskkonna-, sotsiaal- kui ka juhtimisstandardeid. ESG kaudu juhitakse ettevõtte ja selle tegevuse mõju keskkonnale, inimestele ja majandusele.

ESG strateegia hõlmab järgnevaid alateemasid:

  • keskkond: kliimamuutus, reostus, vee- ja mereressursid, bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid, ressursikasutus ja ringmajandus;
  • sotsiaalne: oma töötajaskonna töötingimused, võrdne kohtlemine ja muud töötamisega seotud õigused, töötajad väärtusahelas, mõjutatud kogukonnad, tarbijad ja lõppkasutajad;
  • juhtimine: tööõigus, vastutustundlik tarneahela haldamine, ettevõtte kultuur ja eetika, korruptsiooni haldamine.

Miks on vaja ESG-d?

ESG infot avalikustatakse juba paljudes riikides ning Euroopa Liidu uute nõuetega muutub see kohustuslikuks ka üle 250 töötajaga Eesti ettevõtetele. Samal ajal peavad ESG infot, sealhulgas kestlike investeeringute kohta, avalikustama ka pangad ning kõik suuremad ettevõtted, mistõttu võib tekkida vajadus ka väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel ESG teavet avalikustada, et saada osa rahastustest ning riigi toetustest.

Mida meie pakume?

Pakume abi ettevõtte ESG strateegia loomiseks. Sealhulgas aitame järgmiste teemadega:

  • hetkeolukorra kaardistamine;
  • mõõdikute väljaarendamine;
  • huvigruppide kaardistamine ja kaasamine;
  • CO2 jalajälje arvutamine;
  • ressursitõhususe ning paremate praktikate tuvastamine;
  • riskianalüüsid;
  • tegevuste planeerimine ja teekaardi loomine.