Toetusmeede – Ettevõtete ressursitõhusus

15.07.2020 avanes taotlusvoor Ettevõtte ressursitõhususe toetusele. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%.

Eelarve 7,1 M€
Toetus kuni 200 000 € ja osakaal kuni 50%
Taotluste esitamine 15.07.2020-…
Loe lähemalt (link)

Ressursitõhusus

Erinevad ressursid, näiteks vesi ja puhas õhk on inimeste elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks äärmiselt olulised. Seetõttu on mõistlik erilist rõhku panna ressurside efektiivsele haldamisele.

Ettevõtte ressursitõhususe toetuse eesmärk on suurendada ressursitootlikkust Eestis läbi innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste.

Taotleja võib olla äriühing, mille põhitegevusala on mäetööstus või töötlev tööstus. Taotlusvoorul puudub lõpptähtaeg, mis tähendab, et toetust antakse kuni vooru eelarve täitumiseni taotluste esitamise järjekorras.

Toetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning meede on välja töötatud Keskkonnaministeeriumi poolt.

Milleks on võimalik toetust kasutada?

• ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
• seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
• seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks;
• info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu;
• keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust.

Voor on avatud! Küsi meilt pakkumist, kui soovid ettevõtte ressursitõhususe toetust taotleda.

Energex Energy Expertsi meeskonnal on laialdane kogemus ressursiauditite teostamisel. Läbi on viidud 35 erinevat projekti mahus 15,6 M€. Lisaks on menetluses veel 21 projekti. Oleme abiks investeerimisprojektide teostamisel ideest järeltegevusteni!

Meie konkurentsieelis

Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis:

• tagab sisulise arusaamise projektist, millele toetust taotletakse;
• vähendab kliendi enda tööd;
• lühendab kuluvat aega;
• suurendab toetuse saamise tõenäosust!

Loe lähemalt meie kohta ja võta meiega ühendust siin.

Koostame järgmised taotluse osad:
• finants-ja ressursikasutuse analüüs;
• ressursiaudit;
• vastavus- ja valikkriteeriumite arvutused: ressursitootlikkuse kasv, ressursikasutuse paranemine, projekti kuluefektiivsus;
• ettevõtte kogu majandustegevuse jätkusuutlikkuse hindamine;
• tegevuskava ja eelarve;
• projekti riskianalüüs;
• projekti detailne seireplaan;
• projekti näitajad, mõõtühikud, algväärtused ja sihtväärtused;
• projekti tegevuskava;
• projekti meeskonna kirjeldus ja võtmeisikute CVd;
• projekti kulu-tulu analüüs;
• projekti tegevuste eelarve;
• projekti rahastamiskava ja omafinantseeringu suutlikkust tõendavad materjalid;
• projekti eelarve põhjendus;
• projekti alginvesteeringu ja toetusmäära selgitused;
• ettevõtte suuruse klassifitseerimine järgi.