Toetusmeede – Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine

Alates 20.05.2020 on Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute taotlusvoor. Meetme eesmärgiks on Ida-Virumaa piirkonna majanduse elavdamine, tööhõive suurendamine ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine. Eelarve: 6 200 000 €Toetus: 90 000 – 990 000 €Toetuse maksimaalne määr:Suurettevõtjal: 25%Keskmise suurusega ettevõtjal: 35%Väikeettevõtjal: 45%Loe lähemalt (link) Toetuse saamise peamised tingimused • Taotleja peab olema taotluse esitamise tähtpäevaks Eesti äriregistrisse kantud äriühing. • Ettevõtja põhi- või kõrvaltegevus ja toetust[…]

Toetusmeede – Ettevõtete ressursitõhusus

15.07.2020 avanes taotlusvoor Ettevõtte ressursitõhususe toetusele. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Eelarve 7,1 M€Toetus kuni 200 000 € ja osakaal kuni 50% Taotluste esitamine 15.07.2020-… Loe lähemalt (link) Ressursitõhusus Erinevad ressursid, näiteks vesi ja puhas õhk on inimeste elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks äärmiselt[…]