Toetusmeetmete infokiri

2020. aastal avatakse mitmeid uusi toetusvoore, millest tuleb juttu käesolevas infokirjas. Värske info kohasel on plaanis avada kaks ressursitõhususe vooru, esimene juba veebruaris KIK-i ringmajanduse programmi raames toetusega 200 000 – 500 000 € ja teine natuke hiljem toetusega kuni 200 000 € taotluse kohta. Eelarved on veel täpsustamisel, aga kokku on toetusraha maht üle 5 miljoni €. Juba kinnitatud info kohaselt on 01.02-31.03.2020 avatud Eesti-Norra koostööprogramm „Green ICT“, kus toetatakse 200 000 – 500 000 € ulatuses ressursitõhususe projekte (eelarve 12,5 miljonit €) ja IKT projekte (eelarve 1,9 miljonit €). Toetusmeetmetest saate lähemalt lugeda käesolevas infokirjas.

Kuna jõulud on andmise aeg, siis anname aru ka oma tegevusest selles vallas. Oleme täitnud oma lubadust igal aastal 1% oma kasumist heategevusele annetada – tänu oma klientidele oleme saanud toetada järgmisi ettevõtmisi: SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond, SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond, SA Noored Kooli, Toidupank (SA Eesti-Hollandi Heategevusfond), Varjupaikade MTÜ, SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev, Eesti Vähiliit MTÜ. Aitäh, rahulikke jõule ja kohtumiseni uuel aastal!


Leo Rummel

Juhtiv ekspert ja tegevjuht

.


2020 uued toetuste voorud

.

Ressursitõhususe meede

Eelarve 4,5 M€ + II vooru jääk
Toetuse suurus kuni 200 000 €
Toetuse osakaal  kuni 50%
Taotluste esitamine 2020

Esialgsed tingimused (täpsustamisel):
1. kuluefektiivsus > 2;
2. ressursitõhususe kasvu kriteerium 1% tooteühiku kohta;
3. ajalised piirangud – realiseerimiseks 12 kuud võimalusega pikendada kuni 10.2023;
4. aruandlusperiood 3 (VKE) või 5 aastat.

Green ICT meede

Eelarve ressursitõhusus 12,5 M€ + IT 1,9 M€
Toetuse suurus 200 – 700 k€
Toetuse osakaal kuni 50%
Taotluste esitamine 01.02-31.03.2020

Toetatakse tööstus- ja energeetikasektorile suunatud toodete, teenuste ja protsesside arendamist. Paremusjärjestuse alusel.

Abikõlblikud kulud: seadmed (tööstus), tarkvara, patendid ja tööjõukulu.

Tulemused: CO2 emissiooni ja energia tarbimise vähendamine / innovaatilised IT-lahendused.

Ringmajanduse programmi ressursitõhususe meede

Eelarve eeldatavalt 15 M€ kokku mitme meetme peale
Toetuse suurus 200 – 500 k€
Taotluse esitamine eeldatavalt 01.02-28.02.2020

Elluviimine:
Alates toetusotsusest, eeldatavalt 07.2020 (toetust antakse paremusjärjestuse alusel).

Hindamiskriteeriumid:
1. projekti vajalikkus (30%);
2. projekti teostatavus (30%);
3. projekti jätkusuutlikkus (10%);
4. projekti keskkonnakaitse mõju (30%).

MEIST
Energex Energy Experts on konsultatsioonifirma, mis on spetsialiseerunud energeetikale, digitaliseerimisele, tootmistehnoloogiatele ja -protsessidele ning aitab ettevõtteid toetuste taotlemisel ja hangete läbiviimisel. Meil on rohkem kui 100 tööstuse ja avaliku sektori klienti.