Soojusmajanduse arengukava

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jagab soojusmajanduse arengukava koostamiseks 90% ja kuni 5000 EUR ulatuses toetust. Energex Energy Experts OÜ on koostanud mitmeid erinevaid kohalike omavalitsuste soojusmajanduse arengukavasid. Energexi koostatud omavalitsuste soojusmajanduse arengukavad vastavad majandus- ja taristuministri 05.05.2015 vastu võetud määrusele„Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused“. Arengukava sisu tehnilise osa kinnitab 8. taseme volitatud soojusenergeetikainsener. Hinnapakkumise saamiseks[…]