Omavalitsuste toetuste infokiri

Energex Energy Experts on tänaseks koostanud omavalitsustele 17 soojus-majanduse arengukava ja Ida-Viru maakonna CO2 kasutamise arengustrateegia 2021-2030+, oleme edukalt taotlenud erinevatele klientidele rohkem kui 22 miljoni euro väärtuses erinevaid riiklikke toetusi, teostamas 4 omavalitsuse tänavavalgustuse uuendamise projektijuhtimist. Lisaks oleme teostanud erinevaid insenertehnilisi analüüse ning muid uuringuid. 26.02.2021 avati taotlusvoor kliima- ja energiakavade koostamiseks, mille abil[…]

Tööstuste toetusmeetmete infokiri

Veebruaris avas EAS digitaliseerimise teekaardi toetuse, kust on ettevõttetel võimalik taotleda kuni 15 000 € toetust. Tegu on uuendatud kujul digidiagnostika toetusega. Energex on koostanud digidiagnostika 7-le ettevõttele, kellest 4 puhul oleme olnud abiks ka digitoetuse taotlemisel ja toetatud investeeringute elluviimisel. Uue toetuse abil meie poolt koostatav teekaart on plaan ettevõtte digitaliseerimiseks. Teekaardi koostamisel analüüsitakse võimalusi rakendada[…]

Annetused 2020

Eelmisel aastal annetasime 1% oma tulust heategevusele. Julgustame ka teisi toetama neid, kes seda vajavad. Tänu oma klientidele saime 2020. aastal toetada 11 heategevusorganisatsiooni. Täname teid igapäevase raske töö ja panuse eest eestlaste elu paremaks muutmisel. Toetasime järgmiseid heategevusorganisatsioone: SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond, SA Noored Kooli, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Varjupaikade MTÜ,[…]

Soojusmajanduse arengukava

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jagab soojusmajanduse arengukava koostamiseks 90% ja kuni 5000 EUR ulatuses toetust. Energex Energy Experts OÜ on koostanud mitmeid erinevaid kohalike omavalitsuste soojusmajanduse arengukavasid. Energexi koostatud omavalitsuste soojusmajanduse arengukavad vastavad majandus- ja taristuministri 05.05.2015 vastu võetud määrusele„Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused“. Arengukava sisu tehnilise osa kinnitab 8. taseme volitatud soojusenergeetikainsener. Hinnapakkumise saamiseks[…]

Toetusmeetmete infokiri

Meie kliendid on 15. juunil avatud ressursitõhususe toetuse taotlusvoorust saanud ca 2 milj. € investeeringutoetust ning ca 1,2 milj. € toetuse väärtuses taotlusi on veel menetluses. Ressursitõhususe toetusvoor on endiselt avatud ning seega on veel võimalus taotleda toetust ressursisäästu tagavate investeeringute elluviimiseks. Avanenud on ka uus rakendusuuringute toetusvoor eelarvega 23 milj. €, millest on võimalik[…]

Toetusmeede – Tootearenduse toetus

Toetuse eesmärk on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, et töötada välja uusi või oluliselt muudetud konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid. Eelarve: 17 M€ (jääk 14,8 M€)Toetuse suurus: 20 000 – 500 000 € Periood: kuni 36 kuud, kuid võib pikendada veel 6 kuu võrra Loe lähemalt (link) Abikõlblikud kulud: • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad[…]

Toetusmeede – Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine

Alates 20.05.2020 on Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute taotlusvoor. Meetme eesmärgiks on Ida-Virumaa piirkonna majanduse elavdamine, tööhõive suurendamine ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine. Eelarve: 6 200 000 €Toetus: 90 000 – 990 000 €Toetuse maksimaalne määr:Suurettevõtjal: 25%Keskmise suurusega ettevõtjal: 35%Väikeettevõtjal: 45%Loe lähemalt (link) Toetuse saamise peamised tingimused • Taotleja peab olema taotluse esitamise tähtpäevaks Eesti äriregistrisse kantud äriühing. • Ettevõtja põhi- või kõrvaltegevus ja toetust[…]

Toetusmeede – Ettevõtete ressursitõhusus

15.07.2020 avanes taotlusvoor Ettevõtte ressursitõhususe toetusele. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Eelarve 7,1 M€Toetus kuni 200 000 € ja osakaal kuni 50% Taotluste esitamine 15.07.2020-… Loe lähemalt (link) Ressursitõhusus Erinevad ressursid, näiteks vesi ja puhas õhk on inimeste elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks äärmiselt[…]

Toetusmeetmete infokiri

2020. aastal avatakse mitmeid uusi toetusvoore, millest tuleb juttu käesolevas infokirjas. Värske info kohasel on plaanis avada kaks ressursitõhususe vooru, esimene juba veebruaris KIK-i ringmajanduse programmi raames toetusega 200 000 – 500 000 € ja teine natuke hiljem toetusega kuni 200 000 € taotluse kohta. Eelarved on veel täpsustamisel, aga kokku on toetusraha maht üle 5 miljoni €. Juba[…]

Annetused 2019

2019. aastal saime tänu oma klientidele toetada tervelt 12 heategevusorganisatsiooni: SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ, SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond, SA Noored Kooli, Toidupank (SA Eesti-Hollandi Heategevusfond), Varjupaikade MTÜ, Eesti Vähiliit MTÜ SA Tagasi Kooli Eesti Pimemassööride Ühing MTÜ Päästeliit MTÜ Lahendus.net MTÜ Eesti Loomakaitse Liit MTÜ SA Maarja Küla Soovime jõudu kõigile neile inimestele, kes[…]