Projektijuhtimine

Pakume projektijuhtimise teenust nii arendus- kui ehitusfaasis peamiselt järgnevatele teenustele:

  • Tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimine ja toetuse taotlemine (KOV);
  • Koostootmisjaamade ning katlamajade rajamine;
  • Tööstusinvesteeringute projektijuhtimine, aruandlus ning võimalusel toetuse taotlemine.

Tänavavalgustuse projektijuhtimise teenus kujutab endast kliendi nõustamist ja konsulteerimist, projekti tegevuste koordineerimist, suhtlust osapoolte vahel, lahenduste leidmist, muudatustega seotud dokumentide koostamist ning kooskõlastamist ja maksegraafikute täitmise kontrolli.

Samuti sisaldab tänavavalgustuse projektijuhtimise teenus projekteerimis-, ehitustööde ja omanikujärelevalve teenuse hankedokumentide koostamist, nende kooskõlastamist rakendusüksusega ning ka hangete läbiviimist.

Kontakteeru meiega ja küsi pakkumist aadressil info[at]energex.ee  

Kliendid, kes on projektijuhtimise usaldanud Energexi meeskonna kätte:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-36.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-38.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-37.png