Digidiagnostika

Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika ehk digidiagnostika on EAS-i poolt kuni 70% (üle 5 miljoni euro suuruse käibe korral kuni 15 000 €) ulatuses toetatav uuring.

 

See teeb kindlaks probleemkohad ja pudelikaelad tööstusettevõttes ning töötab välja antud ettevõttele sobivad tootmise digitaalsete juhtimissüsteemide lähteülesanded. Nende alusel saab ettevõte tootmistarkvara pakkujatelt need tellida. Diagnostika pakub võetud pakkumiste baasil välja konkreetselt antud ettevõttesse sobivad ning majanduslikult mõistlikud robotiseerimise ja automatiseerimise meetmed. Diagnostikat viib läbi tippmeeskond, kellel on tugev tööstuse- ja tootmise ning sarnaste projektide läbiviimise kogemus. Energex on koos partneritega sellise meeskonna kokku pannud.

 

Digidiagnostikale toetuse saamiseks piisab, kui ettevõte valib ise talle sobiva töö läbiviija ning esitab EAS-ile tema hinnapakkumise ning meeskonna referentsid. Valminud aruande üle kontrollimise kompetentse eksperdi poolt korraldab EAS.

 

2020. aasta jaanuaris avatakse tööstuste digitaliseerimise meede toetusega kuni 50% ja summas kuni 700 000 € (toetusteks jagatakse kokku 14 miljonit eurot).

Loe lähemalt: https://www.eas.ee/teenus/digidiagnostika/

Toetustest: https://www.envir.ee/sites/default/files/eas_digitoetused_ja_greenict.pdf

Kui soovid oma ettevõttele tellida digidiagnostikat, kirjuta info [at] energex.ee!

Ekspertidest
Joonas Laasberg on mitmekülgse ja rahvusvahelise töökogemusega projektijuht ja tootmiskorralduse ekspert. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Mehhaanikateaduskonna tootearenduse ja tootmistehnika bakalaureuseõppe ning tööstustehnika ja juhtimise magistriõppe, lisaks on osalenud erinevatel Lean ja Six Sigma täiendkoolitustel. Ta on töötanud mööblitööstuses 5 aastat ja elektroonikatööstuses 4 aastat, puutunud kokku ka metallitööstusega. Hetkel on ta tootearenduse projektijuht nii tarkvara kui riistvara arenduses rahvusvahelises elektroonikakontsernis. Joonas Laasberg on tegelenud nii tootmisjuhtimise tarkvara juurutamisega, tootmisinfo digitaliseerimisega, tööpinkide normeerimise ja tööprotsesside optimeerimise kui ka töötajate motivatsioonisüsteemide arendamisega.

Henri Toivar on digitaliseerimise ekspert. Ta on loonud 4 aastat tarkvaraarenduse ettevõtte Elevate OÜ tehnikajuhina klientidele erinevaid ettevõtte ressursside planeerimise tarkvara (ERP), kliendihalduse tarkvara (CRM), panga makse- ja, kliendituvastussüsteeme (KYC) ja teisi rätseplahendusi. Aastal 2016 juhtis ta Taani tõlketeenuste platvorm Tolkify arendust, kus ta on juhatuse liige. Varasemalt on ta ettevõttes Mikare Baltic OÜ töötanud veebiarendajana ning arendanud erinevaid ERP, CRM tarkvara projekte. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia eriala.

Kristen Altof on projektijuht ja keemia- ja tehnoloogiaekspert. Ta on töötanud 2 aastat Estover Piimatööstus OÜ tehnikaosakonna juhatajana ja korraldanud tehase automatiseerimist ning 3 aastat Buschen Industrial Services Baltikum OÜ projektijuhina, mille jooksul on juhtinud erinevate tööstuste heitmete puhastuslahenduste projekte Eestis, Saksamaal ja Poolas. Ta on arendanud simultsioonitarkvara Vectronic Aerospace nimelises ettevõttes ja tegelenud subsüsteemi arenduse ja testimisega EstCube’i projektis. Lõpetanud Berliini Tehnikaülikooli lennu- ja kosmosetehnika bakalaureuse ja Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja keskkonnatehnoloogia magistrantuuri.

Leo Rummel on volitatud soojusenergeetikainsener ja diplomeeritud energiatõhususe ekspert. Asutanud 2016. aastal insenerikonsultatsioonifirma Energex Energy Experts.  Ta on 3 aasta jooksul olnud juhtiv ekspert 45 tööstusettevõtte energia- ja ressursiauditi ning 7 energiaauditi koostamisel. Ühtlasi on ta abistanud nii tööstusettevõtteid investeerimistoetuste taotlemisel ja hangete läbiviimisel. Varasemalt on Leo Rummel töötanud 7 aastat Eesti Energias erinevatel ametikohtadel. Lisaks on ta Tallinna Tehnikaülikooli doktorant põlevkivitehnoloogia vallas, Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi aseesimees ja Eesti Inseneride Liidu juhatuse liige.

Timmu Tollimägi on mehhatroonika ja robotiseerimise ekspert. Ta omab kogemust hangete ettevalmistamisest ja läbiviimisest tööstuste robotiseerimiseks ja automatiseerimiseks. Ühtlasi on ta arendusmeeskonna juhi rollis välja töötanud erinevaid roboteid. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli mehhatroonika bakalaureuse.

Tanel Rooba on elektri- ja digitaliseerimise ekspert. Ta omab kogemust tööstuste energia- ja ressursiauditite läbiviimisel.

Meie kliendid
Reideni Plaat AS
Nuia PMT AS
Kunda Nordic Tsement AS
L-Uks AS