Soojusmajanduse arengukava

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jagab soojusmajanduse arengukava koostamiseks 90% ja kuni 5000 EUR ulatuses toetust. Energex Energy Experts OÜ on koostanud mitmeid erinevaid kohalike omavalitsuste soojusmajanduse arengukavasid. Energexi koostatud omavalitsuste soojusmajanduse arengukavad vastavad majandus- ja taristuministri 05.05.2015 vastu võetud määrusele„Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused“. Arengukava sisu tehnilise osa kinnitab 8. taseme volitatud soojusenergeetikainsener. Hinnapakkumise saamiseks[…]

Toetusmeede – Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine

Alates 20.05.2020 on Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute taotlusvoor. Meetme eesmärgiks on Ida-Virumaa piirkonna majanduse elavdamine, tööhõive suurendamine ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine. Eelarve: 6 200 000 €Toetus: 90 000 – 990 000 €Toetuse maksimaalne määr:Suurettevõtjal: 25%Keskmise suurusega ettevõtjal: 35%Väikeettevõtjal: 45%Loe lähemalt (link) Toetuse saamise peamised tingimused • Taotleja peab olema taotluse esitamise tähtpäevaks Eesti äriregistrisse kantud äriühing. • Ettevõtja põhi- või kõrvaltegevus ja toetust[…]

Toetusmeede – Ettevõtete ressursitõhusus

15.07.2020 avanes taotlusvoor Ettevõtte ressursitõhususe toetusele. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Eelarve 7,1 M€Toetus kuni 200 000 € ja osakaal kuni 50% Taotluste esitamine 15.07.2020-… Loe lähemalt (link) Ressursitõhusus Erinevad ressursid, näiteks vesi ja puhas õhk on inimeste elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks äärmiselt[…]

Toetusmeetmete infokiri

2020. aastal avatakse mitmeid uusi toetusvoore, millest tuleb juttu käesolevas infokirjas. Värske info kohasel on plaanis avada kaks ressursitõhususe vooru, esimene juba veebruaris KIK-i ringmajanduse programmi raames toetusega 200 000 – 500 000 € ja teine natuke hiljem toetusega kuni 200 000 € taotluse kohta. Eelarved on veel täpsustamisel, aga kokku on toetusraha maht üle 5 miljoni €. Juba[…]