Toetusmeede – Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine

Alates 20.05.2020 on Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute taotlusvoor. Meetme eesmärgiks on Ida-Virumaa piirkonna majanduse elavdamine, tööhõive suurendamine ning ettevõtlusaktiivsuse tõstmine. Eelarve: 6 200 000 €Toetus: 90 000 – 990 000 €Toetuse maksimaalne määr:Suurettevõtjal: 25%Keskmise suurusega ettevõtjal: 35%Väikeettevõtjal: 45%Loe lähemalt (link) Toetuse saamise peamised tingimused • Taotleja peab olema taotluse esitamise tähtpäevaks Eesti äriregistrisse kantud äriühing. • Ettevõtja põhi- või kõrvaltegevus ja toetust[…]

Toetusmeede – Ettevõtete ressursitõhusus

15.07.2020 avanes taotlusvoor Ettevõtte ressursitõhususe toetusele. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Eelarve 7,1 M€Toetus kuni 200 000 € ja osakaal kuni 50% Taotluste esitamine 15.07.2020-… Loe lähemalt (link) Ressursitõhusus Erinevad ressursid, näiteks vesi ja puhas õhk on inimeste elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks äärmiselt[…]

Toetusmeetmete infokiri

2020. aastal avatakse mitmeid uusi toetusvoore, millest tuleb juttu käesolevas infokirjas. Värske info kohasel on plaanis avada kaks ressursitõhususe vooru, esimene juba veebruaris KIK-i ringmajanduse programmi raames toetusega 200 000 – 500 000 € ja teine natuke hiljem toetusega kuni 200 000 € taotluse kohta. Eelarved on veel täpsustamisel, aga kokku on toetusraha maht üle 5 miljoni €. Juba[…]

Annetused 2019

2019. aastal saime tänu oma klientidele toetada tervelt 12 heategevusorganisatsiooni: SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ, SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond, SA Noored Kooli, Toidupank (SA Eesti-Hollandi Heategevusfond), Varjupaikade MTÜ, Eesti Vähiliit MTÜ SA Tagasi Kooli Eesti Pimemassööride Ühing MTÜ Päästeliit MTÜ Lahendus.net MTÜ Eesti Loomakaitse Liit MTÜ SA Maarja Küla Soovime jõudu kõigile neile inimestele, kes[…]

Digidiagnostika

Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise audit ehk digidiagnostika on EAS-i poolt 70% (üle 5 miljoni euro suuruse käibe korral kuni 15 000 €) ulatuses toetatav uuring (auditite toetusteks jagatakse 2,3 miljonit eurot). See teeb kindlaks probleemkohad ja pudelikaelad tööstusettevõttes ning töötab välja antud ettevõttele sobivad tootmise digitaalsete juhtimissüsteemide lähteülesanded. Nende alusel saab ettevõte tootmistarkvara pakkujatelt need[…]

Annetused 2018

Järjekordne suurepärane aasta on möödunud ja on aeg teha kokkuvõte meie annetustest! Sel aastal läks meie toetus järgmistele heategevusorganisatsioonidele: SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond, SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond, SA Noored Kooli, Toidupank (SA Eesti-Hollandi Heategevusfond), Varjupaikade MTÜ, Eesti Vähiliit MTÜ.

Suurettevõtte energiaaudit

Tulenevalt 15.07.2016. a jõustunud Energiamajanduse korralduse seadusest (EnKS) peavad suurettevõtted, mis on esitanud tähtajaks lihtsustatud energiaauditi aruande, 2019. aasta 5. detsembriks ja seejärel iga 4 aasta tagant tellima konsultatsioonifirmalt ettevõtte energiaauditi, mis vastab majandus- ja taristuministri 22.12.2016 nr 76 määrusele Energiaauditi miinimumnõuded. Tööstusettevõtte puhul kinnitab energiaauditi tase 8 energiatõhususe spetsialist. Suurettevõte on ettevõte, mille kontsernis (sh rahvusvaheliselt) on[…]

Energia- ja ressursiaudit ning investeerimistoetus

Energex on teostamas või lõpetanud energia- ja ressursiauditeid järgmiste tööstussektorite ettevõtetele: puit ja mööbel, toit (sh kalatööstus), paber, nafta ja gaas, ehitusmaterjalid ja tsement, kaevandamine, metall, plastik, kemikaalid, masinatööstus. Tänaseks on valminud juba 12 auditit ning kohe valmimas veel mitmeid. Sellest, mis on energia- ja ressursiaudit, saad lugeda meie teenuste alt. 15. augustil 2018 avati uus ettevõtte[…]

Annetuste aeg!

On olnud väga hea aasta ja nüüd on aeg anda tagasi! Vastavalt lubadusele annetada 1% kasumist toetasime järgmisi heategevusorganisatsioone: SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond,  SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev,  Varjupaikade MTÜ,  Eesti Vähiliit MTÜ. Tuult tiibadesse nendele organisatsioonidele maailmaparandamisel!

Energex sai toetust

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames ostetakse põhivara ja toetatakse uute töökohtade loomist, mis võimaldab Energexil pakkuda väga kõrgel tasemel teenust Eestis ja laiendada tegevust välisturgudel. Eesmärk: Projekti eesmärk on kahe projektiinseneri täiskoormusega tööle võtmine ning energia­ ja ressursiauditite teostamiseks põhivara ostmine. Tulemus: Projekti tulemusel on Energexil võimalik võtta ette rohkem töid ning tänu mõõteseadmete ja tarkvara[…]