Digidiagnostika

Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise audit ehk digidiagnostika on EAS-i poolt 70% (üle 5 miljoni euro suuruse käibe korral kuni 15 000 €) ulatuses toetatav uuring (auditite toetusteks jagatakse 2,3 miljonit eurot). See teeb kindlaks probleemkohad ja pudelikaelad tööstusettevõttes ning töötab välja antud ettevõttele sobivad tootmise digitaalsete juhtimissüsteemide lähteülesanded. Nende alusel saab ettevõte tootmistarkvara pakkujatelt need[…]

Annetused 2018

Järjekordne suurepärane aasta on möödunud ja on aeg teha kokkuvõte meie annetustest! Sel aastal läks meie toetus järgmistele heategevusorganisatsioonidele: SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond, SA Eesti Sünnitusmajade Toetusfond, SA Noored Kooli, Toidupank (SA Eesti-Hollandi Heategevusfond), Varjupaikade MTÜ, Eesti Vähiliit MTÜ.

Suurettevõtte energiaaudit

Tulenevalt 15.07.2016. a jõustunud Energiamajanduse korralduse seadusest (EnKS) peavad suurettevõtted, mis on esitanud tähtajaks lihtsustatud energiaauditi aruande, 2019. aasta 5. detsembriks ja seejärel iga 4 aasta tagant tellima konsultatsioonifirmalt ettevõtte energiaauditi, mis vastab majandus- ja taristuministri 22.12.2016 nr 76 määrusele Energiaauditi miinimumnõuded. Tööstusettevõtte puhul kinnitab energiaauditi tase 8 energiatõhususe spetsialist. Suurettevõte on ettevõte, mille kontsernis (sh rahvusvaheliselt) on[…]

Energia- ja ressursiaudit ning investeerimistoetus

Energex on teostamas või lõpetanud energia- ja ressursiauditeid järgmiste tööstussektorite ettevõtetele: puit ja mööbel, toit (sh kalatööstus), paber, nafta ja gaas, ehitusmaterjalid ja tsement, kaevandamine, metall, plastik, kemikaalid, masinatööstus. Tänaseks on valminud juba 12 auditit ning kohe valmimas veel mitmeid. Sellest, mis on energia- ja ressursiaudit, saad lugeda meie teenuste alt. 15. augustil 2018 avati uus ettevõtte[…]

Annetuste aeg!

On olnud väga hea aasta ja nüüd on aeg anda tagasi! Vastavalt lubadusele annetada 1% kasumist toetasime järgmisi heategevusorganisatsioone: SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond,  SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev,  Varjupaikade MTÜ,  Eesti Vähiliit MTÜ. Tuult tiibadesse nendele organisatsioonidele maailmaparandamisel!

Energex sai toetust

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames ostetakse põhivara ja toetatakse uute töökohtade loomist, mis võimaldab Energexil pakkuda väga kõrgel tasemel teenust Eestis ja laiendada tegevust välisturgudel. Eesmärk: Projekti eesmärk on kahe projektiinseneri täiskoormusega tööle võtmine ning energia­ ja ressursiauditite teostamiseks põhivara ostmine. Tulemus: Projekti tulemusel on Energexil võimalik võtta ette rohkem töid ning tänu mõõteseadmete ja tarkvara[…]