Arendusosak

Toetuse eesmärgiks on tööstuste digitaliseerimis- ja automatiseerimisalase teadlikkuse kasvatamine.

 • Toetuse suurus kuni: 35 000 €
 • Toetuse osakaal: 70%
 • Periood: kuni 18 kuud

Kellele toetust antakse?

Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).

Meie konkurentsieelis

Energexi suurim tugevus võrreldes konkurentidega on toetuse taotlemise ekspertide tugev tehniline kompetents, mis:

 • tagab sisulise arusaamise projektist, millele toetust taotletakse;
 • vähendab kliendi enda tööd;
 • lühendab kuluvat aega;
 • suurendab toetuse saamise tõenäosust!

Tootearenduse toetuse tulemused

Ettevõtja kavandataval arendusel peab olema seos arendatava toote, teenuse või tehnoloogiaga. Arendusosaku meetme kaudu ei ole võimalik toetada ärimudeli loomist, muutmist või selle täiendamisega seotud tegevusi ning samuti turundustegevusi.

Abikõlblikud kulud (toetust saab järgmistele tegevustele)

 • toote- ja teenusearenduse- ning tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
 • tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
 • teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
 • metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine;
 • tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine;
 • arendusosakul töölepinguga arendustöötaja kulu (min 0,2 töökoormus, min 8 h/ndl). Kuni 50% abikõlblikust summast. Töötaja peab asuma Eestis, omama kõrgharidust ja min
  5 aastat kogemust;
 • arendusosakul materjalide kulu tingimusel, et nende kulu
  määr projekti summast on kuni 25%.

Koostame järgnevad taotluse osad

 • tegevuskava ja eelarve EASi vormil;
 • kogu ettevõtte tegevuse järgmiste aastate finantsprognoos vastavalt EASi juhendile;
 • finantsanalüüs vastavalt EASi juhendile;
 • projekti riskianalüüs vastavalt EASi juhendile;
 • projekti detailne seireplaan;
 • projekti näitajad, mõõtühikud, algväärtused ja sihtväärtused;
 • projekti tegevuskava;
 • projekti meeskonna kirjeldus ja võtmeisikute CVd;
 • projekti kulu-tulu analüüs;
 • projekti tegevuste eelarve;
 • projekti rahastamiskava ja omafinantseeringu suutlikkust tõendavad materjalid;
 • projekti eelarve põhjendus;
 • projekti ekspordipotentsiaali analüüs;
 • projekti toote turustamise ja ekspordiplaan;
 • projekti alginvesteeringu ja toetusmäära selgitused;
 • ettevõtte suuruse klassifitseerimine VKE juhendi järgi.

 Pakkumised ja piirangud

Pakkumised

Tellija peab võtma vähemalt kolm hinnapakkumist, mille maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 6400 eurot.

Piirangud

Toetust ei saa järgnevate tegevusalade projektid:

 • Põllumajandus, metsamajandus, kalapüük
 • Vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus
 • Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine.


Insenertehnilise teenuse osutaja vähemalt tase 7, peab omama insenertehnilise teenuse pakkumise kogemust. Kogemuse olemasolu peab kajastuma Taotlejale koos hinnapakkumisega esitatavate dokumentide hulgas.

Täiendav informatsioon on leitav siit.

Kontakteeru meiega ja küsi pakkumist aadressil info@energex.ee