Tööstuste toetusmeetmete infokiri

Veebruaris avas EAS digitaliseerimise teekaardi toetuse, kust on ettevõttetel võimalik taotleda kuni 15 000 € toetust. Tegu on uuendatud kujul digidiagnostika toetusega. Energex on koostanud digidiagnostika 7-le ettevõttele, kellest 4 puhul oleme olnud abiks ka digitoetuse taotlemisel ja toetatud investeeringute elluviimisel. Uue toetuse abil meie poolt koostatav teekaart on plaan ettevõtte digitaliseerimiseks. Teekaardi koostamisel analüüsitakse võimalusi rakendada ettevõttes uusimaid tehnoloogiaid nagu tehisintellekt, robootika, pilveandmetöötlus ja suurandmete analüütika. Energex sõltumatu nõustajana hindab erinevate (nt ERP) pakkujate sobivust arvestades ettevõtte suurust ja tegevusala. Energexi tiim teeb kindlaks lahenduste maksumuse ja tasuvuse, koostab lähteülesanded arendustele ja annab oma soovitused.

Jätkuvalt on avatud toetusvoor Ida-Virumaale teostatavatele tööstusinvesteeringutele, kust oleme hetkel ka ühele oma kliendile toetust taotlemas. Samuti on endiselt võimalik toetust taotleda ettevõtte arenguprogrammist.

Leo Rummel
Juhtiv ekspert ja tegevjuht

TOETUSMEETMED TÖÖSTUSTELE

DIGITALISEERIMISE TEEKAARDI KOOSTAMISE TOETUS

Avatud jooksvalt
Toetuse suurus kuni 15 000 €
Toetuse osakaal on 50% (VKE 50–70%)
Kogueelarve 1,5 milj. €
Projekti kestus 6 kuud
Loe lähemalt (link)

Toetatakse: digitaliseerimise teekaardi ja digitaliseerimise lähteülesannete koostamist.

Tegevused:
1. ettevõttele koostatakse digitaliseerimise teekaart;
2. koostatakse hinnapäringud ja võetakse hinnapakkumised;
3. arvutatakse meetmete tasuvused ja antakse soovitused sobivaimate digitaalsete lahenduste osas.

ETTEVÕTTE ARENGUPROGRAMM

Eelarve 63 milj. € (jääk 10 milj. €)
Toetus kuni 500 000 €
Toetuse osakaal 25-45%
Loe lähemalt (link)

Toetatakse: personali koolitust, tootearendust, turundust, masinate ja seadmete ning immateriaalse vara ost uute toodetega turule tulekuks.

Tegevused:
1. hetkeolukorra ja arenguvajaduste kaardistamine;
2. arenguplaani ettevalmistus ja koostamine;
3. arenguplaani elluviimine.

IDA-VIRUMAA TÖÖSTUSETTEVÕTETE TOETUS

Eelarve 6,2 milj. € (jääk 4,2 milj. €)
Toetus kuni 990 000 €
Iga uue töökoha kohta 30 000 €
Toetuse osakaal kuni 45%
Taotluste esitamine jooksvalt
Loe lähemalt (link)

Toetatakse: põhivara soetamine ja võrkudega liitumine tootmisvõimsuse suurendamiseks, toodangu mitmekesistamiseks ja tootmise ümberkorraldamiseks.

Tingimused:
1. uus või olemasolev ettevõte asub Ida-Virumaal;
2. töökohad peavad olema sektori keskmisest või töötleva tööstuse keskmisest kõrgema palgaga;
3. aruandlus toimub 1., 3. ja 5. aastal pärast projekti lõppu;
4. hilisemalt 31.08.2023 peab olema projekt ellu viidud.

MEIST Energex Energy Experts on konsultatsioonifirma, mis on spetsialiseerunud energeetikale, digitaliseerimisele, tootmistehnoloogiatele ja -protsessidele ning aitab ettevõtteid toetuste taotlemisel ja hangete läbiviimisel. Meil on üle saja era- ja avaliku sektori kliendi.