Toetusmeetmete infokiri

Meie kliendid on 15. juunil avatud ressursitõhususe toetuse taotlusvoorust saanud ca 2 milj. € investeeringutoetust ning ca 1,2 milj. € toetuse väärtuses taotlusi on veel menetluses. Ressursitõhususe toetusvoor on endiselt avatud ning seega on veel võimalus taotleda toetust ressursisäästu tagavate investeeringute elluviimiseks.

Avanenud on ka uus rakendusuuringute toetusvoor eelarvega 23 milj. €, millest on võimalik saada kuni 3 milj. € innovaatiliste protsesside, tehnoloogiate, toodete või teenuste välja töötamiseks senise tootearenduse toetuse asemel. Jätkuvalt on avatud toetusvoor Ida-Virumaale teostatavatele tööstusinvesteeringutele, kust oleme ka ise ühele oma kliendile toetust taotlemas.

Leo Rummel
Juhtiv ekspert ja tegevjuht

TOETUSMEETMED TÖÖSTUSTELE

RESSURSITÕHUSUSE TOETUS

Eelarve jääk ca 1 milj. € + lisanduv summa
Toetus kuni 200 000 €
Toetuse osakaal kuni 50%
Loe lähemalt (link)

1. Kuluefektiivsus on >2.
2. Ressursitõhususe kasvu kriteerium on 1% tooteühiku kohta.
3. Projekti realiseerimiseks 12 kuud võimalusega pikendada kuni 31.12.2023.
4. Aruandlusperiood 3 (VKE) või 5 aastat.

RAKENDUSUURINGUTE TOETUS

Eelarve 23 milj. €
Toetus kuni 3 milj. €
Toetuse osakaal kuni 80%
Loe lähemalt (link)

Toetatakse:
1. innovaatiliste protsesside, tehnoloogiate, toodete või teenuste välja töötamist;
2. uute materjalide katsetamist;
3. uuringute läbiviimist.

GREEN ICT

Lisavoor 2020 IV kvartalis
Toetuse suurus 200 000 – 700 000 €
Projekti periood kuni 36 kuud
Toetuse osakaal kuni 50%
Loe lähemalt (link)

Toetatakse: tööstus- ja energeetikasektorile suunatud toodete, teenuste ja protsesside arendamist.

Abikõlblikud kulud: seadmed (tööstus), tarkvara, patendid ja tööjõukulu.

Tulemused: CO2 emissiooni ja energia tarbimise vähendamine, innovaatilised IT-lahendused.

IDA-VIRUMAA TÖÖSTUSETTEVÕTETE TOETUS

Eelarve 6,2 milj. €
Toetus kuni 990 000 € 30 000 € / iga uus töökoht
Toetuse osakaal kuni 45%
Taotluste esitamine jooksvalt
Loe lähemalt (link)

Tingimused:
1. Uus või olemasolev ettevõte asub Ida-Virumaal.
2. Töökohad peavad olema sektori keskmisest või töötleva tööstuse keskmisest kõrgema palgaga.
3. Aruandlus on 1., 3. ja 5. aastal peale projekti lõppu.
4. Hilisemalt 31.08.2023 peab olema ellu viidud.

MEIST Energex Energy Experts on konsultatsioonifirma, mis on spetsialiseerunud energeetikale, digitaliseerimisele, tootmistehnoloogiatele ja -protsessidele ning aitab ettevõtteid toetuste taotlemisel ja hangete läbiviimisel. Meil on üle saja era- ja avaliku sektori kliendi.