Peatselt algab Green ICT taotluste vastuvõtt

Green ICT toetustaotluste vastuvõtt kestab 1. veebruar – 31. märts 2020 (kuni kell 16:00).

Green ICT meede

Eelarve ressursitõhusus 12,5 M€ + IT 1,9 M€
Toetuse suurus 200 – 700 k€
Toetuse osakaal kuni 50%
Taotluste esitamine 01.02-31.03.2020

Toetatakse tööstus- ja energeetikasektorile suunatud toodete, teenuste ja protsesside arendamist. Paremusjärjestuse alusel.

Abikõlblikud kulud: seadmed (tööstus), tarkvara, patendid ja tööjõukulu.

Tulemused: CO2 emissiooni ja energia tarbimise vähendamine / innovaatilised IT-lahendused.

MEIST
Energex Energy Experts on konsultatsioonifirma, mis on spetsialiseerunud energeetikale, digitaliseerimisele, tootmistehnoloogiatele ja -protsessidele ning aitab ettevõtteid toetuste taotlemisel ja hangete läbiviimisel. Meil on rohkem kui 100 tööstuse ja avaliku sektori klienti.