Energex sai toetust

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames ostetakse põhivara ja toetatakse uute töökohtade loomist, mis võimaldab Energexil pakkuda väga kõrgel tasemel teenust Eestis ja laiendada tegevust välisturgudel.

Eesmärk: Projekti eesmärk on kahe projektiinseneri täiskoormusega tööle võtmine ning energia­ ja ressursiauditite teostamiseks põhivara ostmine.

Tulemus: Projekti tulemusel on Energexil võimalik võtta ette rohkem töid ning tänu mõõteseadmete ja tarkvara ostmisele pakkuda konkurentidest väärtuslikumat energia­ ja ressursiauditi teenust.

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 14 813,82 EUR

Lisa kommentaar